تصفیه خانه آبادان

در راستای تولید آب و بهره برداری از تأسیسات آب شیرین کن شهر آبادان ، بهره برداری از تأسیسات تصفیه خانه آبادان  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز توسط شرکت سازه سازان در حال انجام می باشد.

مشخصات   تصفیه خانه   :

نوع قرارداد :

بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری

سال بهره برداری :

۱۳۹۰

نوع سیستم تصفیه خانه  :

از نوع پیش تصفیه زلال ساز

ظرفیت تولید :

۵۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز

مدت قرارداد : 

 ۵ سال