درباره ما

نرخ رشد  بالای مصرف آب و محدویت منابع تامین آن از یک سو و لزوم تامین آب برای بخش های شهری ، صنعتی و کشاورزی از سوی دیگر ، مقوله آب را به یکی از نیازها و اولویت های اصلی کشور در سال های پیش رو تبدیل نموده و در این راستا  لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صنعت تولید آب با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری بخش دولتی ناگزیر به نظر می رسد.

شرکت سازه سازان از اولین سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع  آب شرب در سطح کشور بشمار میرود که با حمایت وزارت محترم نیرو و تکیه به تجارب مدیران و نیروی انسانی متخصص توانسته گام های موثری را در جهت تولید آب شرب و سالم بخصوص در مناطق محروم کشور برداشته  و دولت محترم جمهوری اسلامی را در جهت نیل به  اهداف توسعه ای خود یاری نماید.

چشم انداز:

شرکتی پیش رو با جایگاه برتر به عنوان سرمایه گذار در تولید آب شرب و صنعتی که حضوری شایسته در سطح استانداردهای بین المللی داشته باشد.

ماموریت :

ماموریت شرکت سازه سازان فعالیت در حوزه آب با  شعار تامین آب سالم برای هر ایرانی است که با تکیه بر تجربیات و تعامل کارا و موثر مدیران شرکت و کارآمدی نیروی انسانی متخصص ، تلاش دارد تا به شرکتی پیش رو و سرمایه گذار در صنعت آب کشور به روش  .B.O.O تبدیل گردیده و باعث ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان گردد.

در این راستا حوزه فعالیت شرکت سازه سازان به شرح زیر است :

  • سرمایه گذاری در زمینه احداث طرح های تامین آب مورد نظر شرکت های آب و فاضلاب ، شهرک های صنعتی و سایر صنایع بزرگ کشور و شهر های جدید
  • استفاده از تکنولوژی و روش های نوین جهانی در تولید آب شرب و صنعتی مطابق با نیاز های مشتریان و استانداردهای بین المللی زیست محیطی
  • مدیریت بهینه پروزه های تحت مالکیت شرکت
  • سرمایه گذاری در امر تامین آب مشتریان بزرگ و احداث تاسیسات آب شیرین کن و تصفیه خانه های آب و فاضلاب

 

استراتژی کلان :

حضور فعال در انجام پروژه های بزرگ با ظرفیت حداکثر و تکتولوزی جدید به روش .B.O.O با ملاحظات انتخاب مشتری