تصفیه خانه خرمشهر

در راستای تولید آب و بهره برداری از تأسیسات آب شیرین کن شهر خرمشهر ، بهره برداری از تأسیسات تصفیه خانه خرمشهر با ظرفیت ۷۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز توسط شرکت سازه سازان در حال انجام می باشد.

مشخصات تصفیه خانه :

نوع قرارداد :

بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری

سال بهره برداری :

۱۳۹۰

نوع سیستم تصفیه خانه :

از نوع پیش تصفیه زلال ساز و پولیساتور

ظرفیت تولید :

۷۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز

مدت قرارداد :

۵ سال