سایت آب شیرین کن فین

شهر فین در استان هرمزگان و در ۹۵ کیلومتری مرکز استان ( بندر عباس ) واقع شده است .با توجه به نیاز این شهر و فقر منابع آبی منطقه،  نیاز  آب شیرین این شهر  با احداث  تاسیسات آب شیرین کن توسط شرکت سازه سازان و با همکاری وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان مرتفع گردید.

مشخصات کلی پروژه :

نوع قرارداد :

.B.O.O ( ساخت ،  تملک و بهره برداری )

سال بهره برداری :

۱۳۸۸

نوع سیستم شیرین سازی :

اسمز معکوس

ظرفیت تولید :

۱۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز

مدت قرارداد : 

۱۰ سال