پروژه‌های تامین و توزیع آب شیرین

پروژه آب شیرین کن خلیج فارس

پروژه آب ‌شیرین‌کن خلیج ‌فارس

تولید و توزیع آب شیرین و صنعتی


فاز اول پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 200,000 مترمکعب
فاز دوم پروژه: در حال ساخت
ظرفیت نهایی: 400,000 مترمکعب
کیفیت تولید: 700 µs/cm
تولید آب شیرین آبادان

پروژه آب شیرین آبادان

آب ‌شیرین ‌کن، تصفیه خانه آب


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 12,500 مترمکعب
کیفیت تولید: 150 µs/cm
پروژه آب شیرین خرمشهر

پروژه آب شیرین خرمشهر

آب ‌شیرین ‌کن، تصفیه خانه آب


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 12,500 مترمکعب
کیفیت تولید: 150 µs/cm
پروژه آب شیرین قم

پروژه آب شیرین قم

آب ‌شیرین‌ کن، شبکه توزیع، ایستگاه فروش


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 6,000 مترمکعب
کیفیت تولید: 250 µs/cm
پروژه آب شیرین اشتهارد

پروژه آب شیرین اشتهارد

آب ‌شیرین ‌کن


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 5,000 مترمکعب
کیفیت تولید: 200 µs/cm
پروژه آب شیرین فین

پروژه آب شیرین فین

آب‌ شیرین ‌کن


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 1,250 مترمکعب
کیفیت تولید: 300 µs/cm
پروژه آب شیرین بندرلنگه

پروژه آب شیرین بندرلنگه

آب ‌شیرین ‌کن


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 9,500 مترمکعب
کیفیت تولید: 150 µs/cm
پروژه آب شیرین جزیره کیش

پروژه آب شیرین جزیره کیش

آب ‌شیرین‌ کن، نیروگاه، شبکه توزیع و فروش


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 6,000 مترمکعب
کیفیت تولید: 250 µs/cm
پروژه آب شیرین سیراف

پروژه آب شیرین سیراف

آب‌ شیرین ‌کن


فاز اول پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید: 1,000 مترمکعب
کیفیت تولید: 200 µs/cm

پروژه‌های خدمات مدیریت طرح

تامین و انتقال آب شرب از شوشتر به اهواز

در حال بهره‌برداری


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید:

شبکه انتقال برق 400 کیلو وات بندرعباس، جناح

در حال بهره‌برداری


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید:

سد مخزنی شهرچای ارومیه و تأسیسات وابسته

در حال بهره‌برداری


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید:

سد مخزنی سلمان فارسی و شبکه آبیاری و زهکشی دشت‌های پایاب

در حال بهره‌برداری


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید:

خط ششم سراسری گاز

در حال بهره‌برداری


وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری
ظرفیت تولید:

شرکت سازه سازان

شرکت راه و ساختمان سازه سازان از اولین سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع آب شرب در سطح کشور بشمار میرود که با حمایت وزارت محترم نیرو و تکیه به تجارب مدیران و نیروی انسانی متخصص توانسته گام های موثری را در جهت تولید آب شرب و سالم بخصوص در مناطق محروم کشور برداشته و دولت محترم جمهوری اسلامی را در جهت نیل به اهداف توسعه ای خود یاری نماید.

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:
تهران، بزرگراه شهید صدر، خیابان بهار جنوبی، پلاک 3، ساختمان تسنیم، طبقه اول.
   
پست الکترونیک: [email protected]
تلفن: +98 21 2815 4000
دورنگار +98 21 2260 687